Akcie a podujatia kolektívu

 

Tábor 2019 termín:

 

Tábor  bude tento rok v termíne:  05 - 14.7.2018

 

 Tešíme sa na Vás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Humpolík, +420 773629265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potápačský tábor na Guláške - 8.7. - 17.7.2016

 

 

Venujeme sa činnostiam s cieľom ochrany a podpory prírody, životného prostredia. K dosiahnutiu cieľov pripravujeme veľa aktivít.
Počas roka realizujeme aktivity spojené s potápaním, ktoré slúžia pre rozvoj potápania.

Potápačský tábor na Guláške

V roku 2002 sa po prvý raz zrealizovala veľmi dobrá myšlienka – Potápačský tábor STUBA DIVERS(external link), ktorý slúžil pre zdokonaľovanie zručností a rozšírenie si vedomostí o potápaní medzi širokou verejnosťou. Vznikla z toho tradícia, v ktorej sa pokračovalo do roku 2013.

Publikovanie

Z veľkých zážitkov, z tých najrôznejších aktivít, ktoré vykonávame, sa rodia skromné publikácie. Snažíme sa dokumentovať namerané údaje ako aj život vo vode a okolo nej. Množstvo informácií nájdete v našich publikáciách alebo na našich stránkach STUBA DIVERS aktivity(external link).

Spolupráca

Spolupracovali sme s potápačskou školou PRO-DIVE, s. r. o., ktorá nám počas školení a cvičení zabezpečovala výstroj ako aj študijný materiál. Aj touto cestou im chceme vyjadriť svoju vďaku za vykonávane a poskytované služby. Veľká vďaka patrí potápačskému klubu Atol Senec, ktorý nám poskytoval svoje priestory a služby na Guláške. Pri čistení vodných zdrojov v okolí rieky Dunaj sme spolupracovali s Občianskym združením UMBRA(external link), ktoré tieto akcie organizuje a ich pozvanie nás vždy poteší. Občianske združenie UMBRA je mimovládne neziskové združenie občanov, skupín a organizácií, vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie a v záujme hľadania spôsobov trvalo udržateľného života. Združenie založili 25. marca 2002 absolventi študijného odboru environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme za spoluprácu a pomoc okolitým domácim obyvateľom, rybárom. Bez ich pomoci by sa nám nepodarilo uskutočňovať spomínané aktivity. 


Previous page: O nás
Nasledujúca stránka: Prehľad akcií a podujatí STUBA DIVERS klubu