Člen Peter Vereš

Tu je ukážka toho ako to môže vzyerať ak zádae nejaké dáta na zobrazenie pre čitateľov týchto nových webových stránok klubu STUBA DIVERS.

{modified_date}

Dátum zmeny: Piatok 14-nov-14 12:34:39 CET

{menu_text}

Názov stránky v menu:
Peter Vereš

{current_date}

Dnes je:
Utorok 15-okt-19 23:11:46 CEST

{cms_selflink}

Obľúbený odkaz:
Youtube Peter veres(external link)

Vytlačiť túto stránku Vytlačiť tútor stranu{cms_version}

Syntax used
{cms_version}
Display
Displays current version number of CMS Made Simple.
Example
See the footer on this page.

{cms_versionname}

Syntax used
{cms_versionname}
Display
Displays current version name of CMS Made Simple.
Example
See the footer on this page.

{embed}

Syntax used
{embed url="http://www.cmsmadesimple.org"}
Display
Enable inclusion (embeding) of any other application into the CMS. The most usual use could be a forum.

{global_content}

Syntax used
{global_content name='footer'}
Display
Inserts a Global Content Block (previously known as HTML blob) into your template or page. The code for the footer of this page is in a Global Content Block.

{site_mapper}

Syntax used
{site_mapper}
Display
Prints out a sitemap.
Example

{valid_xhtml}

Syntax used
{valid_xhtml}
Display
Creates a link to the W3C HTML validation service.
Example
valid XHTML 1.0 Transitional

Previous page: Pridružení členovia
Nasledujúca stránka: Člen Juraj Vávra